Polityka Prywatności

Copyright© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

rejestr.ngo

REJESTR
BIURA INFORMACJI NGO

08 kwietnia 2022

Rejestr biNGO to unikatowe przedsięwzięcie o charakterze analityczno-badawczym, ilustrujące wyniki ekspertyzy kondycji finansowej Biura Informacji NGO. Wspiera ideę odpowiedzialnej filantropii oraz dostarcza narzędzi oceny użyteczności działań organizacji.

W merytoryczny sposób pokazuje strukturę organizacyjną NGO, efektywność pozyskiwania środków, wydajność działania i przejrzystość organizacji, kreując tym samym wiarygodny wizerunek wśród darczyńców.

 

Jako kompendium wiedzy i bank informacji sprawozdawczych, promuje ideę odpisu 1,5% podatku, dobroczynności i organizowania wolontariatu poprzez:

  • Rozsądny i świadomy wybór darowizny / wyszukiwarka

  • Analizę kondycji finansów, wydajności i przejrzystości NGO / wyniki ekspertyzy

  • Klasyfikację celów statutowych, zasięgu i form działania / porównywarka

  • Weryfikację danych sprawozdawczych i otwartości organizacji / autoryzacja biNGO

  • Bazę rejestracyjną wolontariuszy i podopiecznych / serwis społeczności

  • Promowanie postów i publikowanie wydarzeń  / moduły social-media

  • Bezpieczne przekazywanie wpłat i zbiórek pieniężnych / płatności PayU

  • Program Certyfikacji Biura Informacji NGO / analiza SROI

 

 

Nadrzędnym celem Fundacji Biura Informacji NGO jest wzmożenie aktywności obywateli, poprzez świadomy wybór celu i adresata darowizny oraz gromadzenie społeczności wokół organizacji. Rejestr biNGO to niezależne kompendium wiedzy o kondycji finansowej NGO, służące analizie użyteczności i porównania celów statutowych. Zweryfikowane organizacje charakteryzują się wysoką transparentnością działań i godnym zaufania wizerunkiem wśród darczyńców. Najlepsze spośród nich wyróżnia Honorowy Certyfikat Biura Informacji NGO.