Polityka Prywatności

Copyright© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

rejestr.ngo


BIURO INFORMACJI NGO

30 kwietnia 2022

Biuro informacji NGO realizuje obywatelski projekt wsparcia darczyńców w dostępie do fachowej analizy działalności statutowej NGO, w zakresie oceny kondycji finansowej i sposobie wydatkowania środków. W oparciu o niezależny program certyfikacji, definiujemy skalę społecznej użyteczności działań pożytku publicznego. Poprzez serwis Rejestru Biura Informacji NGO, ilustrujemy wyniki ekspertyzy działań organizacji, promując sprawdzone i wartościowe inicjatywy.

 

Rejestr biNGO pomaga aktywizować darczyńców i wspiera wiarygodny wizerunek organizacji pozarządowych. To wykaz aktualnych danych Organizacji Pożytku Publicznego, bank informacji sprawozdawczej oraz narzędzie analizy służące obywatelom w wyborze sprawdzonych organizacji. Nadzór i rozwój nad metodyką rejestru i programem certyfikacji,  sprawuje gremium ekspertów Biura Informacji NGO.

 

 

Biuro oferuje szeroki zakres usług doradczych i form wsparcia NGO, w tym planowania budżetu, pomocy w pisaniu projektów, a także współpracy z mediami i budowania sieci partnerstw. Aktywnie wspiera inicjatywy legislacyjne na poczet rozwoju instytucjonalnego organizacji. Suwerennie pomaga ważnym lokalnym inicjatywom, jak i powszechnie znanym organizacjom, promując ich misję nie tylko podczas odpisu 1,5% podatku.