Polityka Prywatności

Copyright© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

rejestr.ngo

KAMPANIA SPOŁECZNA
POMAGAJ ŚWIADOMIE

08 kwietnia 2022

Biuro Informacji NGO, jako lider inicjatyw na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzi kampanię społeczną, mającą na celu promowanie świadomego wyboru celu i adresata darowizny. Twarzą kampanii Pomagaj świadomie jest znany polski aktor i działacz pozarządowy, Dariusz Kordek. Fundacja prowadzi ogólnopolski rejestr oraz bank informacji sprawozdawczej organizacji, co pozwala na ich rzetelną ocenę i promocję. Skupia się na analizie działalności statutowej, kondycji finansów oraz transparentności wydatkowania środków. W ramach swojej misji Fundacja korzysta z niezależnego Programu Certyfikacji, wspierając ich rozwój i zwiększając zaufanie darczyńców.

 

Kampania koncentruje się na edukacji społecznej na rzecz odpowiedzialnych wyborów spośród tysięcy sprawdzonych organizacji, jako beneficjentów ich darowizn. Inicjatywa dąży do wzmocnienia zaufania trzeciego sektora  poprzez promowanie wiarygodnych inicjatyw, wsparcie obywateli w dostępie do fachowej wiedzy o działalności statutowej organizacji oraz nawiązywanie partnerstw pomiędzy NGO i skutecznej realizacji misji.

 

 

Dariusz Kordek to postać znana z wybitnych ról na scenie i ekranie. To co czyni jego dorobek bardziej wyjątkowym, to oddanie działaniom na rzecz społeczności. Jako członek zarządu ZASP, aktywnie wspierał inicjatywy obywatelskie oraz wydarzenia charytatywne na rzecz potrzebujących. Wsparcie kampanii Pomagaj świadomie, to więcej niż kolejne aktorskie wyzwanie. To szansa na stworzenie lepszego społeczeństwa, poprzez docenienie pracy organizacji pozarządowych, które wpływają na nasze codzienne życie i otoczenie.