Polityka Prywatności

Copyright© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

rejestr.ngo

RADA PROGRAMOWA
BIURA INFORMACJI NGO

08 kwietnia 2022

Zespół ekspertów wchodzących w skład Rady Programowej Biura Informacji NGO, stanowi nadrzędny organ merytoryczny, na czele z jego przewodniczącym ministrem dr Jackiem Janiszewskim. Zrzesza grono wybitnych autorytetów, reprezentujących odmienne sfery aktywności społecznej, tworząc tym samym opiniotwórczy zespół działający na rzecz wsparcia i rozwoju instytucjonalnego organizacji 3 sektora w Polsce.

 

Jego misją determinuje chęć krzewienia filantropii oraz budowania silnej tożsamości społeczeństwa obywatelskiego. Zadania gremium dążą do optymalizacji przepisów sprawozdawczych i sposobu analizy wydatkowanych środków, służących kształtowaniu wiarygodnego wizerunku organizacji pozarządowych.

 

 

Organizacje Pożytku Publicznego rejestru biNGO, poddane są procesowi autoryzacji danych sprawozdawczych sygnowanych emblematem weryfikacji Biura Informacji NGO. Tylko sprawdzone organizacje zyskują przywilej korzystania z funkcjonalności serwisu. Mogą gromadzić wolontariuszy i podopiecznych, pozyskiwać darowizny i promować swoje zbiórki, używając cyfrowych narzędzi komunikacji oraz angażując społeczność serwisu.